A Termékek megrendelése, a megrendelés visszaigazolása

A Termékek megrendelése, a megrendelés visszaigazolása

16. A Vevő a Webáruház oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt
Terméket és határozhatja meg azok mennyiségét (továbbiakban: Megrendelés). Egyes
termékek minimális vásárlási mennyiségét a legkisebb forgalomba hozatali egységben
szereplő darabszám határozza meg. A Megrendelések leadására minden nap 00:00 óra és
24:00 óra között van lehetőség.
17. A Vevő Megrendelését a kosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.
18. Vevő a Webáruház „PÉNZTÁR” gombjára kattintásával kezdeményezheti megrendelési
folyamat véglegesítését. A Megrendelés véglegesítésének első lépéseke a kosár ellenőrzése,
az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár vásárlási
szándékaival való egyezése szempontjából.
19. A Megrendelés ellenőrzését követően a Vevőnek meg kell adnia egy szállítási címet,
amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy számlázási
címet is. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg és a Megrendelt Termékek
kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A számlázási cím eltérő lehet a
megadott szállítási címtől. Abban az esetben, ha a Vevő a regisztráció során – vagy Fiókjában
a személyes adatai között – megadta már lakcímét, úgy szállítási és számlázási címként
automatikusan lakcíme kerül beállításra, melyet vásárlásonként módosíthat.
20. Vevő köteles ellenőrizni, hogy a számlázási cím és a szállítási cím az érintett megrendelés
vonatkozásában megfelelő-e számára, az ennek elmulasztásából eredő károkért Kereskedő a
felelősségét kizárja.
21. A Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:
a)  Előre utalás
b)  Utánvétes fizetés: a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget a
kézbesítést
végző számára kell megfizetni, a beszedett összeget a Kereskedő részére a
kézbesítést
végző juttatja el.
22. A Vevő a fizetési mód kiválasztását követően, a „RENDELÉSEM ELKÜLDÉSE”
gombra kattintással véglegesíti megrendelését. Vevő hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése
és annak figyelemmel kísérése érdekében a Kereskedő továbbítsa a GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. felé a Vevő nevét, a megjelölt szállítási címet,
illetve a szállítási adatok körében megadott telefonszámát, a Megrendelés azonosítóját és
összegét, valamint a Vevő által a regisztráció során megadott e-mail címét.
23. Megrendelést véglegesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a
Kereskedő egy automatikus visszaigazoló üzenetet küld a Vevő részére, amelyben igazolja,
hogy a Vevő Megrendelése megérkezett. Amennyiben az automatikus visszaigazoló üzenetet
a Vevő nem kapja meg, úgy előfordulhat, hogy valamilyen technikai hiba folytán a
Megrendelése nem érkezett be a Kereskedőhöz. Ilyen esetekben javasolt, hogy a Vevő az
Ügyfélszolgálat elérhetőségein egyeztessen a Kereskedővel a megrendelés beérkezéséről.
Az
 egyeztetést megelőzően célszerű ellenőrizni a levelező rendszer SPAM vagy Promóció
mappáját, mert lehet, hogy a levelezőrendszer a visszaigazolást kéretlen levélként ebbe a
mappába helyezte át.
24. A Megrendelés beérkezését követően a Kereskedő 3 munkanapon belül egy tájékoztató
levelet
küld a Vevő részére, amelyben az aktuális helyzetnek megfelelően a Kereskedő az alábbi
körülményekről tájékoztathatja a Vásárlót:
a)  A Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került a Kereskedő
részéről,
továbbá a Kereskedő tájékoztatja a Vásárlót azon oldal internetes elérhetőségéről,
amelyen
a Vevő nyomon tudja követni a Megrendelésének menetét;
b)  A Kereskedőnek a Megrendelést részben vagy egészben nem áll módjában teljesíteni.

c)  A Vevő Megrendelése olyan Terméket érint, amely vonatkozásában hibás ár, vagy
téves
kedvezmény került feltüntetésre, így a Kereskedő a Megrendelést részben vagy
egészben nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a Kereskedő tájékoztatja a Vásárlót az
érintett Termék helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében, a Vevő vásárlási
szándékát 14 napon belül köteles megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés
törlésre kerül és a Vevő által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek
visszafizetésre, mintha a Vevő a Megrendelésétől elállt volna.
25. A Megrendelt Termékekről a Kereskedő elektronikus számlát (Továbbiakban:
Elektronikus Számla) állít ki a Vevő részére. Az Elektronikus Számla a Vevő részére e-mail
útján kerül megküldésre. A számla a Pelso-Chem Kft . (székhely: 8691 Balatonboglár,
Rózsapuszta Hrsz.017/) adószám:25343557-2-14 cégjegyzékszám:14-09314813) által
üzemeltetett Naturasoft számlázórendszerben készül, a számla kiállításához szükséges
adatokat a Kereskedő a számlázórendszer üzemeltetőjének, mint önálló adatkezelőnek
jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából átadja.
A szerződés létrejötte, jellemzői
26. A Kereskedő 24. a) pont szerinti tájékoztató levele a Megrendelés hatályos elfogadásának
minősül, ezzel adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre a Megrendelt
Termékek vonatkozásában a Vevő és a Kereskedő között, mely alapján a Kereskedő eladja a
Megrendelt Termékeket a Vevőnek, és biztosítja azok a Vevő által megjelölt szállítási címre
történő kiszállítását. A Szerződés alapján a Vevő köteles a Megrendelt Termékeket átvenni,
valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni.
27. A Szerződés egyszeri, határozott időre szól és megszűnik, ha a felek a 26. pontban
meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeiknek eleget tesznek, és a
Vevő nem él elállási jogával. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből
fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, illetve adott termékek esetben a jótállási
igényeket nem érinti.
28. A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely
nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

A Megrendelt Termékek szállítása és átvétele

29. A megrendelt termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai
Kft. , vagy egyéb futárszolgálat szállítja ki a megadott szállítási címre. A Vevő a szállítás
feltételeiről, a megrendelt termékeket tartalmazó csomagra vonatkozó információkról a a
nyomonkövetési szám alapján tájékozódhat.
30. A Kereskedő munkanapokon folyamatosan összesíti a beérkezett Megrendeléseket és
állítja össze a raktáron lévő Megrendelt Termékeket tartalmazó csomagokat (a továbbiakban:
Csomag). Az összeállított csomagot a kereskedő 24-72 órán belül kézbesítésre átadja a GLS
General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére. Amennyiben a
Megrendelt Termék nincs raktáron, úgy a szállítás várható időpontja a kereskedő álalt e-
mailben, vagy telefonon közlésle kerül. 31. A Vevő egyszerre leadott Megrendelésében
szereplő termékek egyidejűleg, egy csomagban kerülnek kiszállításra. Amennyiben a
Megrendelt Termékek között szerepel olyan is, mely a rendeléskor nincs raktáron, a csomag
csak a hiányzó termékek raktárba érkezését követen kerül lezárásra és feladásra.
32. A kiszállítás időtartamánál a Webáruház átlagos 3 munkanappal számol, melyet a GLS
General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. mindenkori
csomagforgalmának mennyisége befolyásolhat.
33. A szállítással, kézbesítéssel, a kézbesítéskor történő fizetéssel kapcsolatos mindenkori
információk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 29. pontban
jelölt honlapjáról ismerhetőek meg.

A Megrendelt Termékek kifizetése

34. A Vevő a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget előre utalással, utánvétes
fizetéssel, történő fizetéssel egyenlítheti ki. Kereskedő azon Vevő esetében, aki a részére
kézbesítendő, utánvétes fizetéssel kifizetni kívánt csomagot nem vette át, a soron következő
három vásárlás esetén az utánvétes fizetés lehetőségét kizárja.
35. Előre utalás esetén a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget a Vevő
átutalja a Kereskedő OTP Banknál vezett 11743064-21065994-00000000 számú
bankszámlájára, közleményként a megrendelés azonosítóját feltüntetve.
36. Utánvétes fizetés esetén a fizetés a csomag átvételekor történik, a vételár és a szállítási
költség egyaránt megfizethető készpénzzel és POS terminálon keresztül bankkártyával is.
Összegzés, adatbeviteli hibák javítása
A fizetés módjának kiválasztását követően összegzést kap a rendeléséről, mely áttekintésével
lehetősége van a megadatott adatokat ellenőrizni, az esetleges adatbeviteli hibákat azonosítani. Hiba
észlelése esetén, visszalépéssel javítani tudja a rendelés adatait. Az ellenőrzés után is tévesen vagy
pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. Amennyiben a vásárló a rendelés
visszaigazolását követően észleli, hogy a szállítási adatai hibásak, úgy azt 6 órán belüli telefonon vagy
e-mail-en történő jelzéssel még módosíthatja.
Amennyiben a rendelés adataiban hibát nem észlelt, úgy a „Megrendelés” gombbal a rendelése
leadásra kerül. A rendelés leadása fizetési kötelezettséget keletkeztet a Vásárló oldalán. A rendelés
leadását követően rendszerünk azonnal automatikusan, de legkésőbb 48 órán belül küld egy e-mailt,
megerősítést a rendelésben leadott termékek feltüntetésével, a vásárlás összegével és a szállítási
költségek feltűntetésével. Személyes átvételnél kérjük, minden esetben várják meg kollégánk
visszajelzését (AMI NEM AZONOS A RENDELÉS LEADÁSÁT KÖVETŐ AUTOMATIKUS
RENDSZERÜZENETÜNKKEL!), mielőtt útnak indulnak a csomagért!
Felhívjuk minden kedves vásárló figyelmét, hogy az internetes kereskedelemre vonatkozó
jogszabályok értelmében, az áru megrendelése egyben kötelezettséget is keletkeztet a termék
megvásárlására és átvételére.  A vásárló által leadott rendelés szerződéskötési ajánlatnak minősül,
amely a visszaigazolással elfogadottnak tekinthető és a szerződés a felek között létrejön. A szerződés
nem minősül írásbelinek, a kereskedő azt nem rögzíti, utóbb hozzáférhetővé nem válik.
Az automatikus visszaigazolását követően egy újabb e-mailben értesíti a kereskedő a vásárlót a
megrendelés teljesítéséről, a termék kiszállításának időpontjáról.
Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy megrendelés leadását és annak automatikus
visszaigazolását követően a kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését
megtagadja, így a létrejött szerződéstől elálljon. Ebben az esetben az automatikus visszaigazolást
követően a kereskedő a vásárlót a megrendelés visszautasításáról és nem a teljesítésének várható
időpontjáról tájékoztatja, ebben az esetben a vásárlónak fizetési kötelezettsége nem keletkezik.
A kereskedő a megrendelés teljesítését abban az esetben tagadhatja meg, ha a vásárló korábban
megrendelt árut legalább két alkalommal nem vett át, vagy a vásárló által megjelölt kézbesítési címen
a kereskedő korábbi kézbesítése legalább két alkalommal eredménytelen volt. A kereskedő

visszautasíthatja a megrendelést abban az esetben is, amennyiben a vásárló korábban, legalább két
alkalommal élt az indokolás nélküli elállás jogával, és megrendelt árut visszaküldte.
Vételár
A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az
ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési
folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás
végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről
küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek,
a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók
vonatkoznak.

A Termékek megrendelése, a megrendelés visszaigazolása

Bármi, ami a www.goviralhungary.com weboldalon található, beleértve a mikrooldalakat, a
Kereskedő kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos
kifejezett engedélyével került felhasználásra. Az oldal, vagy mikorooldalak bármely másolása,
terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása a Szolgáltató engedélye nélkül
szigorúan tilos. A jelen rendelkezések megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi
tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását
vonhatja maga után. A GOVIRAL márkanév és logó a Szolgáltató tulajdona. A Szolgáltató minden
ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Felhasználók
tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést
követően az első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követően
leadott megrendelésekre vonatkozóan.

Elállási Jog

Elállási jog gyakorlása

38. Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján
fogyasztónak minősül, amennyiben ő a szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
(továbbiakban, e fejezetben: Fogyasztó) A Fogyasztónak jogában áll a
Csomag átvételétől számított 14 napon belül, indokolás nélkül
elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés
megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is
gyakorolhatja.
39. Élelmiszerek és a mindennapi fogyasztásra szolgáló Megrendelt
Termékek esetén nincs lehetőség az indokolás nélküli elállásra. A
csomagolás kibontása után nincs mód az indokolás nélküli elállásra
azon Megrendelt Termék esetén, amelyek természetüknél fogva,
higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza.
Nincs helye indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt
Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást
követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel.
40. Fogyasztó elállása esetén a Megrendelt Terméket sértetlen és
hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie a
Kereskedő székhely címre. Figyelem: a kereskedő székhelyén
csomagküldési és/vagy feldolgozási tevékenység nincs, ott csomag
átvétele nem biztosított. A Megrendelt Termék visszaküldésének
határideje a későbbiek szerinti elállási nyilatkozat e-mailben
történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött
elállási nyilatkozat Kereskedő általi kézhezvételétől számított
14 nap.
41. A Fogyasztó elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat
formájában gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat mintája a Honlapról
letölthető. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta használatával, vagy
alakszerűtlen – de mindenképpen írásbeli – nyilatkozattal is
gyakorolható. Amennyiben az elállás nem nyomtatvány használatával
történik, a Fogyasztónak az elállási nyilatkozatban meg kell
jelölnie, hogy elállási jogát Termék vonatkozásában kívánja
gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés
időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi
azonosítóját, ez utóbbi hiányában a Megrendelés azonosítására
alkalmas egyéb adatokat.
42. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó postán, vagy közvetlenül e-
mailben is megküldheti a Kereskedőnek az ugyfelszolgalat@maszkot.hu e-
mail címre a Csomag átvételétől számított 14 napon belül. A Csomag
átvételének napja a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-
Logisztikai Kft. által a Kereskedőnek visszaigazolt kézbesítési
időpont abban az esetben is, ha a Csomagot a GLS General Logistics Systems
Hungary Csomag-Logisztikai Kft. nem közvetlenül a Vevő részére adta
át. Az elállási nyilatkozat megküldésének nem feltétele a csomag
egyidejű visszaküldése.
43. A Fogyasztó elállása esetén a Megrendelt Termékek Kereskedő
részére történő visszajuttatásának költsége (ideértve
különösen a postai, vagy egyéb szállítási díjakat) a Fogyasztót

terheli. A visszaküldött termék vételárát és szállítási
költségét a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállási
nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a
Megrendelt Termék visszaküldésének Fogyasztó általi hitelt érdemlő
igazolását követő 14 napon belül a Fogyasztóval egyeztetett módon
fizeti vissza. Utalvánnyal történő fizetés esetén a készpénzben
történő visszafizetésre nincs lehetőség. A Kereskedő a
visszatérítés összegét mindaddig visszatartja, amíg a Megrendelt
Terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó Vevő nem igazolta hitelt
érdemlően, hogy a Megrendelt Terméket visszaküldte.
44. A Kereskedő adott esetben követelheti a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot (a kipróbálást) meghaladó használatból eredő
értékcsökkenés megtérítését.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
 – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
 – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a kereskedő hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön
is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást
a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Panaszügyintézés

A Fogyasztó a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait,
panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Kereskedő neve: Pelso-Chem Kft
Székhely: 8691 Balatonboglár, Rózsapuszta Hrsz.0175/6
Telefon: +36 30 7391345
E-mail cím: info@goviralhungary.com sales@goviralhungary.com
weblap: https://www.goviralhungary.com
A Kereskedő a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli
panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Fogyasztó a
panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Kereskedő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak
másolati példányát a Fogyasztó részére átadja.
A jegyzőkönyv tartalmazza, a fogyasztó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, módját,
idejét, a panasz részletes leírását, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumokat és egyéb
bizonyítékok jegyzékét, a Kereskedő panasszal kapcsolatos álláspontját, ha a kivizsgálás azonnal
lehetséges, továbbá a jegyzőkönyv felvevőjének és a fogyasztónak az aláírását (kivéve a telefonon,
egyéb hírközlési szolgáltatással előterjesztett panaszt), valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és
idejét. A telefonon, egyéb hírközlési szolgáltatással előterjesztett panaszról készült jegyzőkönyv
tartalmazza a panasz egyedi azonosítóját is.
A jegyzőkönyvet a panaszra adott érdemi válasszal legkésőbb 30 napon belül kell a Fogyasztó részére
megküldeni.
Az írásban előterjesztett panaszt a Kereskedő, a beérkezésétől számított 30 napon belül írásban
érdemben megválaszolja. A panaszt elutasító a választ a Kereskedő indokolással látja el. A
panaszügyintézés iratait a Kereskedő 5 évig őrzi meg, és az ellenőrző hatóságok részére bemutatja.
A panasz elutasítása esetén a Fogyasztó tájékoztatást kap arról, hogy fogyasztói jogvitát
kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes békéltető testület előtt. A tájékoztatásban a Békéltető
Testület elérhetőségei is szerepelnek (székhely, telefonszám, internetes elérhetőség).
A békéltető testületekről a Fogyasztó az alábbi linken talál további információkat:
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
A Kereskedő székhelye szerinti békéltető testület az alábbi:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
A vásárlásával kapcsolatos panaszát az alábbi platformon keresztül egy jóváhagyott vitarendezési
testület elé is terjesztheti.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem
visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt
követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő
hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes
hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Adatkezelési Szabályzat

A goviralhungary.com számára fontos vásárlói, partnerei személyes adatainak
jogszabályoknak megfelelő kezelése, valamint az adatkezelés során a személyes adatok
védelme, melyre figyelemmel az alábbi tájékoztatót teszi közzé:
1. Adatkezelő:
neve: Pelso-Chem Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 8691 Balatonboglár, Rózsapuszta Hrsz.0175/6
e-mail címe: info@toszegkft.hu , info@goviralhungary.com, sales@goviralhungary.com
telefonszáma: +36 30 7391345, +36706020262, +36307390994
képviseli: Szegedi József
2. Adatkezelés céljai, jogalapjai, időtartama:
a. Vásárlás felhasználói fiókon keresztül:
A weblapon felhasználói regisztrációt követően a lehetőség nyílik Goviral termékek
megvásárlására.
A regisztrációhoz a következő személyes adatokat szükséges megadni: Név, e-mail cím,
telefonszám, számlázási és szállítási cím.
A személyes adatokat azért szükséges megadni, hogy a megrendelt terméket a vásárló részére
biztonsággal el tudják juttatni.
Az adatkezelés jogalapja a felek között létrejött szerződés teljesítése.(GDPR (6. cikk (1) b)
pont
A felhasználói fiókot, és az abban tárolt személyes adatokat 4 év inaktivitás után az
adatkezelő törli.
b. Hírlevélre való feliratkozás:
A hírlevélre feliratkozó, a feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Goviralhungary Webshop
célra felhasználja az e-mail címét, ajánlataival közvetlenül megkeresse, ezen elérhetőségen az
ügyfélkapcsolatot fenntartsa. Az adatkezelés célja a Goviral termékek népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó hozzájárulása.(GDPR (6. cikk (1) a) pont)
Az e-mail címet a hírlevélről való leiratkozásig őrzi az adatkezelő, azt követően törli.
c. Közösségi oldalakra feliratkozók adatai: A közösségi oldalakra feliratkozók, a
feliratkozással hozzáférést adnak az elérhetővé tett profiladataikhoz. Az adatkezelés célja; a
vállalkozás tevékenységének, híreinek, szolgáltatásainak, akcióinak marketing célú
ismertetése.  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR (6. cikk (1) a) pont) Az
adatkezelés időtartama a feliratkozástól a leiratkozásig tart.

3. Cookie-k: rövid adatfájlok, melyeket a honlapunk előzetes engedéllyel helyez el a
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A honlap logónkat helyez el a felhasználó eszközén,
amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. A cookie-kkal a
felhasználók azonosítsára alkalmatlanok, azokkal adatgyűjtést nem végzünk.
4. Személyes adatok címzettjei, avagy kiknek továbbíthatók az adatok: Az adatkezelő
kizárólag a szerződött adatfeldolgozói részére továbbít adatokat, az adatfeldolgozók
szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben.
Adatfeldolgozók:
Vaján 2009 Kft 8640 Fonyód, Magyar Béla út 4.
5. Harmadik országba az adatkezelő adaton nem továbbít. Harmadik országbelinek az
Európai Unión kívüli országok minősülnek.
6. Vásárlók, hírlevélre feliratkozók (továbbiakban: ügyfelek) jogai:
a. hozzáférés:  Az ügyfelek jogosultak tájékoztatást kapni arról, hogy milyen adatait kezelik
és az adatkezeléshez milyen jogaik kapcsolódnak
b. helyesbítés: Az ügyfelek jogosultak a pontatlanul rögzített adatok helyesbítésére.
c. törlés: Az ügyfelek jogosultak törlést kérni, amennyiben a hozzájárulásukat visszavonták;
ha a kezelés jogellenes; vagy ha a cél, amely miatt kezelték az adataikat már nem áll fenn.
d. korlátozása a kezelésnek: az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
ügyfelek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Korlátozni kell a
személyes adatok kezelését; a kérelmezett pontosítás idejére vagy a kezelés jogszerűségének
megállapításáig. A korlátozás megszűnéséről tájékoztatni kell az ügyfeleket.
e. tiltakozás a kezeléssel szemben: ha az ügyfél tiltakozik személyes adat felhasználása vagy
továbbítása, kezelése ellen, és adatkezelő sem tudja igazolni a jogszerűséget, akkor a
személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.
f. adathordozhatósághoz való jog: az ügyfél jogosult, hogy a rá vonatkozó, általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
g. visszavonáshoz való jog: A hozzájárulást az ügyfél bármikor visszavonni, a visszavonás
ugyanolyan formában tehető meg, mint a hozzájárulás.
7. jogok gyakorlása: az ügyfél megkereséseit az adatkezelő fentebb megjelölt elérhetőségein
teheti meg, az adatkezelő a megkeresés formája szerint válaszol legkésőbb 30 napon belül.

8. felügyeleti hatósághoz címzett panasz egyéb jogorvoslat benyújtásának joga: Az
ügyfél jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az adatkezelő
székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez
fordulni.
Balatonboglár, 2020. 10. 02.

Recent Posts

0
    0
    Kosár